top of page

ที่ตั้ง : ซอยจุฬาฯ 9 (สามย่าน), กทม.

 

มูลค่า : 183  ล้านบาท

ระยะเวลา : ปลาย 2562- ต้น 2563

รายละเอียด :

  • ผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก

  • โครงสร้าง, สถาปัตย์, ระบบ

  • อาคาร mixed use จำนวน 3 ชั้น 5 อาคาร, ที่จอดรถจำนวน 424 ที่ 

  • พื้นที่ 16,312  ตร.ม.

bottom of page