top of page

Madera Suit @ ศรีราชา

ที่ตั้ง : ศรีราชา, ชลบุรี

มูลค่า : 55 ล้านบาท

ระยะเวลา : 2558-2559 (ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์)

รายละเอียด :

  • ตึกเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 8 ชั้น

bottom of page