top of page

มัทนี สวีท @ เอกมัย

ที่ตั้ง : ซอยเอกมัย 22, กรุงเทพฯ

มูลค่า : 100 ล้านบาท

ระยะเวลา : 2559-2560 (ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์)

รายละเอียด :

  • ตึกเซอร์วิสอพาร์มเม้นท์ 8 ชั้น

bottom of page