top of page

ที่ตั้ง : ซอยสามเสน 13, กรุงเทพฯ

มูลค่า : 115  ล้านบาท

ระยะเวลา : ปลาย 2561-2562 (ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์)

รายละเอียด :

  • งานปรับปรุงตึกเก่า

  • 7 ชั้น 2 อาคาร

  • พื้นที่ 15,000 ตร.ม.

bottom of page