top of page

Living @ 24

ที่ตั้ง : ซอยสุขุมวิท 24, กรุงเทพฯ

 

มูลค่า : 56 ล้านบาท

ระยะเวลา : 2556-2557 (ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์)

รายละเอียด :

  • ตึกเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 7 ชั้น

  • งานโครงสร้าง สถาปัตย์ และระบบ

bottom of page