top of page

ที่ตั้ง :ซอยสุขุมวิท 61, กทม.

มูลค่า : 104 ล้านบาท

ระยะเวลา : ต้นปี 2563 - 2564

รายละเอียด :

  • ผู้รับเหมาหลัก

  • งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบ

  • อาคารอพาร์ทเม้นท์ 7 ชั้น

  • พื้นที่ 4,000  ตร.ม.

bottom of page