top of page

The Quarter 

@ promphong

ที่ตั้ง : สุขุมวิท 31, กรุงเทพฯ

 

มูลค่า : ประมาณ 62.5  ล้านบาท

ระยะเวลา :  2561-2562 (ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์)

รายละเอียด :

  • อาคารโรงแรม 8 ชั้น

  • พื้นที่ ประมาณ 4,400 ตารางเมตร

bottom of page